Scriptures for encouragement, strength and peace

Published on June 27, 2023

Latest un-edited videos relevant with
, and Faith Encouragement Quotes, Scriptures for encouragement, strength and peace.

How great is not our Father’s promises! His great compassion, everlasting power, limitless love and amazing grace is revealed for us through His Word!

Delight and trust therefore in the Scriptures, and remember to live by every word of God as your daily bread (Matthew 4;4). Even so, treasure Abba’s words more than your daily food and you will grow in knowledge, faithfulness and love for Him so that you can keep all His commandments (Job 23:12).

May this audio be a blessing to you, brother and sister, and let the Spirit of God reminds you of God’s power, protection and love as you listen and meditate in the Scriptures. May Spirit of Christ lead you as well to diligence prayers for the sick brothers and sisters among us in Jesus name. To the glory of the one true Triune God. Amen.

———————————————————————————————————–

Hur mäktiga är inte vår Faders löften! Hans enorma medkänsla, eviga kraft, gränslösa kärlek och underbara nåd är uppenbarad för oss genom Hans Ord!

Fröjda dig i, och förtrösta dig på Skrifterna, och kom ihåg att leva av varje ord som utgår från Guds mun som ditt livsviktiga levebröd (Matteusevangeliet 4:4). Ja, värdera Herrens ord som en större skatt än ditt dagliga bröd och du ska växa i kunskap, trofasthet och kärlek för Honom, så att du vandrar genom livet av att hålla alla Hans bud (Job 23:12)

Må denna audio vara en välsignelse för dig, broder och syster, och att du, genom att lyssna och meditera till Skrifterna, påminns av den Helige Ande om Guds makt, beskydd och kärlek för dig. Må Han likväl leda dig till bön för dem sjuka syskonen bland oss i Jesu namn. Till ära för den ende sanne och Treenige Guden. Amen.

———————————————————————————————————–

“He who dwells in the shelter of the Most High will abide in the shadow of the Almighty. I will say to YHWH:

“My refuge and my fortress, my God, in whom I trust!”

For it is He who delivers you from the snare of the trapper and from the deadly pestilence. He will cover you with His pinions, and under His wings you may seek refuge. His faithfulness is a shield and bulwark.” (Psalm 91:1-4)

———————————————————————————————————–

“Den som sitter under den Högstes beskydd och vilar under den Allsmäktiges skugga, han säger:

“I YHWH har jag min tillflykt och min borg, min Gud, som jag förtröstar på!”

Han skall rädda dig från fågelfängarens snara och från den förödande pesten. Med sina fjädrar skall Han övertäcka dig, under Hans vingar skall du finna tillflykt. Hans trofasthet är sköld och skärm.” (Psaltaren 91:1-4)

———————————————————————————————————–

SOURCE REFERENCE

* Audio: https://www.youtube.com/watch?v=GhGUWbhK_zU
* Picture: https://www.google.se/search?sa=G&hl=sv&q=hd+nature&tbm=isch&tbs=simg:CAQSlQEJTmLk5ziP3SEaiQELEKjU2AQaAggEDAsQsIynCBpiCmAIAxIozBWeC_10V4QuKHsoV9ArTFfgKiQTTKNUo5yikKtQo0ijJKNkh3iGlKhowK3UE9IF0Hg0C31hfoECMpztJU1EOl-_1F6Gn7Q294UblcgNaMZd_1zSng50IKh92r-IAQMCxCOrv4IGgoKCAgBEgTxEqEQDA&ved=0ahUKEwjw18nw_N3TAhWSb1AKHaNABQYQwg4IJCgA&biw=1229&bih=607#imgrc=_

Faith Encouragement Quotes

Faith Encouragement Quotes, Scriptures for encouragement, strength and peace.

Scriptures for encouragement, strength and peace, Watch latest updated videos related to Faith Encouragement Quotes.

If you are searching unique and exciting videos relevant with Faith Encouragement Quotes, and
please join in subscribers database for free.

Enjoyed this video?
Scriptures for encouragement, strength and peace
"No Thanks. Please Close This Box!"
%d bloggers like this: